gototopgototop


Print E-mail

Insurance: Institutions NL


 • Verbond van Verzekeraars
  Nederlands Verbond van Verzekeraars.

   

 • Ministerie van Financien
  Ministerie van Financien; zie Financieel Toezicht op Financiele Markten. Zie actuele status WFT (Wet Financieel Toezicht, ingang per 1/1/2007) en WFD (Wet Financiele Dienstverlening, ingang per 1/1/2006).

   

 • AFM
  Autoriteit Financiele Markten; houdt toezicht op het gedrag van de Nederlandse financiele markten.

   

 • DNB
  De Nederlandsche Bank; als ZBO oefent DNB prudentieel toezicht uit op financiële instellingen. Aan te bevelen is "Open Boek Toezicht".

   

 • NBA
  NBA; zie thema's financiele instellingen.

   


Insurance: Solvency II


Insurance: Publications


Insurance: Legislation Financials Markets

  De meest relevante regelgeving voor Financiële Markten:

 • 1) Wet of het Financieel Toezicht (regelt Prudentieel Toezicht door DNB en Gedrags Toezicht door AFM) - DNB/AFM - 1/1/2007 Wet op het Financieel Toezicht 2007.
  De WFT kent 7 delen; specifiek is van belang dat kennis wordt genomen van de essentie van: - Deel 1: Algemeen deel (ca 120 definities) - Deel 3: Prudentieel toezicht - Deel 4: Gedragstoezicht

 • Deel 3 is het meest omvangrijk deel van WFT en regelt o.m. eisen aan deskundigheid, betrouwbaarheid en integreteit, solvabiliteits- en liquiditeitseisen en toezicht op financiële conglomeraten. Van deel 3 zijn hoofstuk 3.3 Regels voor het werkzaam zijn op de Financiële Markten en hoofdstuk 3.6 Aanvullende bepalingen t.a.v. financiële groepen meest relevant. Qua lagere regelgeving is AMvB 5 en 7 uitgelicht; onder AMvB 5 (Besluit prudentiële regels Wft) vallen bijv.:

 • - Regeling solvabiliteitseisen voor het kredietrisico (Basel II/Solvency II)
 • - Regeling solvabiliteitseisen voor het marktrisico (Basel II/Solvency II)
 • - Regeling solvabiliteitseisen voor het operationeel risico (Basel II/Solvency II)
 • - Regeling solvabiliteitsmarge en technische voorzieningen verzekeraars
 • - Regeling staten financiële ondernemingen

 • 2) Pensioenwet - DNB

 • 3) Wet MOT (Melding Ongebruikelijke Transacties) - DNB

 • 4) WID (Wet Identificatie bij Dienstverlening) - DNB

 • 5) WTFV (Wet Toezicht Financiële Verslaggeving - AFM - 31/12/2006

 • 6) WTA (Wet Toezicht Accountantsorganisatie) - AFM - 1/10/2006

 • 7) Wet Toezicht Trustkantoren - DNB

 • 8) Wet inzake Geldtransactiekantoren - DNB

 • 9) MiFiD, ofwel Markets in Financial Instruments Directive - AFM - 1/11/2007; onderdeel van Financial Service Action Plan (FSAP) van de EU, die is geïmplementeerd in de Wft.
 •  


Insurance: Institutions EU/International


 • EU /Insurance branch
  European Union on solvency position of insurance companies and more regulation.

   

 • IAIS
  IAIS, International Association of Insurance Supervisors.

   

 • CEIOPS
  CEIOPS, Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors.

   

 • BIS
  BIS, Bank for International Settlements; see monetary & financial stability.

   


Insurance: Accounting Principles


Insurance: Other


Insurance: Companies

 


Curriculum Vitae